Informacje o firmie

Nasz zespół od 1998 roku (jeszcze jako spółka cywilna) opracowuje złożone platformy do tworzenia treści edukacyjnych i zarządzania procesem kształcenia dla znanych internetowych projektów edukacyjnych, tj.: Szkoła z klasą, Nauczyciel z klasą, Uczniowie z klasą, Akademia Uczniowska, Nauczycielska Akademia Internetowa, Akademia Nauczycieli, Szkoła Marzeń. Wdrażamy autorskie platformy e-learning (ponad 20 wdrożeń) i rozwiązania firm trzecich. Opracowaliśmy także platformy do prowadzenia badań metodą feedback 360 i testów, z których korzystają oddziały firm FranklinCovey i Door International w kilkudziesięciu krajach. Równocześnie tworzymy kursy, testy oraz ćwiczenia na zamówienie. Nasze doświadczenie programistyczne obejmuje także tworzenie platform transakcyjnych do sprzedaży jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych m.in. Progress24.pl czy portali bankowych np. dla Santander Consumer Bank SA. Oferujemy wiedzę, narzędzia oraz zespół ekspercki z wieloletnim doświadczeniem w pracy z różnymi metodologiami edukacyjnymi i technologiami dla klientów z różnych branż.

Jesteśmy partnerem firmy:
Door Logo

z którą realizujemy projekty dla najbardziej renomowanych klientów w Polsce i za granicą.

W naszej pracy wykorzystujemy:

  • najnowsze technologie i rozwiązania firm Adobe, Apple, iSpring Solutions i Google w dziedzinie produkcji e-kursów i e-podręczników, ich dystrybucji i aktualizacji oraz autorskie rozwiązanie do wieloformatowej konwersji i obsługi procesu wytwarzania interaktywnych treści edukacyjnych,
  • unikalną wiedzę i, dzięki bliskiej współpracy z Door Group, możliwość stałego konsultowania rozwiązań w międzynarodowej sieci specjalistów ds. kształcenia, obejmującej 90 krajów, m.in. Czechy, Wielką Brytanię, Estonię, Hiszpanię, Litwę, Łotwę, Niemcy, Włochy, Szwajcarię, Chorwację,
  • programistów doświadczonych w tworzeniu złożonych platform edukacyjnych m.in.: dla akcji Szkoła z klasą, Nauczyciel z klasą, Uczniowie z klasą, Szkoła Marzeń, Akademia Nauczycieli, Akademia Uczniowska, Nauczycielska Akademia Internetowa, Szkoła Ucząca Się; platform do prowadzenia badań potencjału w 13 krajach dla Franklin Covey; platform e-learning i portali dla uczelni wyższych, gmin, firm komercyjnych, tj.: Santander Consumer Bank, Teleko, Liberty,
  • zespół metodyków, trenerów i konsultantów,
  • zespół badawczy pod kierownictwem dra Pawła Trojanowskiego z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego, do zarządzania monitoringiem jakości w realizowanych projektach.

Wśród naszych klientów znajdują się: Santander Consumer Bank, Warsaw Study Center, Instytut Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego, Centrum Edukacji Obywatelskiej, Fundacja Agory, Poznańska Szkoła Wyższa i Języków Obcych, Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Zamościu, Liberty Poland, Teleko, Door Group, Franklin Covey, Centrum Edukacyjne Libra, Gmina Bieżuń, Gmina Glinojeck, Gmina Opinogóra Górna, Gmina Radzymin, Gmina Regimin, Gmina Sońsk, Urząd Gminy w Stupsku, Gmina Węgorzewo, Miasto i Gmina Wyszogród.

Wybrane projekty

Internetowe platformy do realizacji ogólnopolskich projektów edukacyjnych m.in. dla Centrum Edukacji Obywatelskiej i Fundacji Agory

Szkoła z klasą

1130 szkół, 13460 scenariuszy i prezentacji interaktywnych tworzonych samodzielnie przez nauczycieli, 4800 prac przygotowanych przez uczniów. Integracja z portalem Gazeta.pl.

Nauczyciel z klasą I, II

Realizowany w 2 edycjach (2005/2006 i 2006/2007) program koncentrował się na pracy nauczyciela i rozwijaniu modelu czerech sprawności, mających na celu uatrakcyjnienie zajęć i wzmocnienie współpracy z uczniami.

Uczniowie z klasą I, II

Program kierowany był do uczniów samodzielnie realizujących projekty szkolne. Wzięło w nim udział 30 tys. uczniów, którzy w trakcie 2 edycji programu (2006/2007 i 2007/2008) przeprowadzili 5929 projektów.

Przejrzysta Polska I

Program dla samorządów. Platforma komunikacyjna do rejestracji, zatwierdzania zadań projektowych, wymiany informacji i edukacji. W programie wzięło udział ok. 800 samorządów.


Nauczycielska Akademia Internetowa

NAI obejmuje internetowe kursy dotyczące kluczowych obszarów pracy w szkole – od  oceniania i motywacji po wykorzystanie nowoczesnych technologii w czasie zajęć. Ukończyło go już ponad 400 szkół.

Akademia Uczniowska

Celem programu jest wprowadzenie do zajęć szkolnych nowych elementów zawartych w podstawie programowej. Potrwa do 2014 roku i obejmie 37 tys. uczniów z 300 gimnazjów.

Ocenianie Kształtujące w Akademii SUS

Program kierowany był do nauczycieli wszystkich szkół, przedmiotów i poziomów nauczania. Wykorzystano w nim techniki oceniania kształtującego dla zwiększenia efektywności procesu nauczania poprzez przekazywanie uczniowi kompletnej informacji zwrotnej o jego wynikach.

Szkoła Marzeń

Program stanowił część Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich Europejskiego Funduszu Społecznego i miał na celu wyrównywanie szans edukacyjnych dla szkół z obszarów wiejskich – objął kilkaset szkół w całej Polsce.

kom